Elke dokument mag slegs een gedig bevat, tensy dit deel uitmaak van 'n stel gedigte wat op mekaar volg, of bymekaar hoort.

Alle vorms en genre van Afrikaanse po√ęsie word aanvaar. Daar is geen beperking op die lengte van 'n gedig nie, maar hoe langer dit is, hoe moeiliker pas dit in, mag derhalwe oorgesien word, en staan dus 'n geringer kans op publikasie.

Alhoewel ons per geleentheid uit ons pad gaan om die skrywer se voorkeure te handhaaf, kry die joernaal se behoeftes en vereistes voorkeur.

Indien u 'n buitengewone formaat of font benodig, dui dit asseblief aan, en verduidelik met 'n begeleidende brief die rede vir u vereiste.